ЦСМП - Габрово

Доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМП Габрово през 2015г.

Дата и час на публикуване: 2014-11-19 10:11:07Последна промяна: 2016-05-29 10:15:11
Статус: възложена

Доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМП Габрово през 2015г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000872
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 25000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-08 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Шандруков
 • Телефон/и за контакт: 066802150
Документи
 • Заповед за публикуване на обществена поръчка, чрез Публична покана

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 10:11:07
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 10:11:07
 • Указания и приложения към публичната покана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 10:11:07
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-09 15:13:58
 • Сключен договр

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-19 10:14:50