ЦСМП - Габрово

Доставка на автомобилни горива (дизел и бензин А95), чрез бензиностанциите на изпълнителя най-малко в градовете Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, при 24 часов достъп всеки ден от годината

Дата и час на публикуване: 2014-11-18 10:03:29Последна промяна: 2016-05-29 10:08:00
Статус: възложена

Доставка на автомобилни горива (дизел и бензин А95), чрез бензиностанциите на изпълнителя най-малко в градовете Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, при 24 часов достъп всеки ден от годината

Индивидуален номер на процедурата: 0000871
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 57000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000, 09132100, 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-08 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Шандруков
 • Телефон/и за контакт: 066802150
Документи
 • Заповед за публикуване на обществена поръчка, чрез Публична покана

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 10:03:29
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 10:03:29
 • Указания и приложения към Публичната покана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 10:03:29
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-09 13:06:48
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-19 10:07:43