ЦСМП - Габрово

Изработване и периодична доставка на ваучери (чекове) за храна (СБКО) с номинал 1,2,5,10 и 20лв. по предварителна количествена заявка

Дата и час на публикуване: 2015-02-09 13:50:28Последна промяна: 2016-05-29 09:58:50
Статус: възложена

Изработване и периодична доставка на ваучери (чекове) за храна (СБКО) с номинал 1,2,5,10 и 20лв. по предварителна количествена заявка

Индивидуален номер на процедурата: 0000870
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 44000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22440000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-02-17 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Шандруков
 • Телефон/и за контакт: 066802150
Документи
 • Заповед за откриване на обществена поръчка, чрез Публична покана

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-02-09 13:50:28
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-02-09 13:50:28
 • Указания и приложения към публична покана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-09 13:50:28
 • Разяснения по указания към публична покана

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-09 13:50:28
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-02-13 13:56:12
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-13 13:56:12
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-18 13:55:09
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-23 09:58:28