ЦСМП - Габрово

Изработване и периодична доставка по предварителна заявка на ваучери (чекове) за храна (СБКО) през 2016г.

Дата и час на публикуване: 2015-12-03 09:42:12Последна промяна: 2016-05-29 09:46:40
Статус: възложена

Изработване и периодична доставка по предварителна заявка на ваучери (чекове) за храна (СБКО) през 2016г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000869
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 46000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22440000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-17 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Шандруков
 • Телефон/и за контакт: 066802150
Документи
 • Заповед за публикуване на обществена поръчка, чрез Публична покана

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-12-03 09:42:12
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-03 09:42:12
 • Указания и приложения към публичната покана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-03 09:42:12
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 13:45:47
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-08 13:46:32