ЦСМП - Габрово

Публични покани

страница 1 от 3
статус: възложена

Изработване и периодична доставка по предварителна заявка на ваучери (чекове) за храна (СБКО) през 2016г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-17 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-03 09:42:12
статус: възложена

Доставка на автомобилни горива (дизел и бензин А95Н), чрез бензиностанциите на изпълнителя най-малко в градовете Габрово, Севлиево, Дрянов, Трявна, при осигурен 24

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-14 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-30 11:10:35
статус: възложена

Доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМП Габрово през 2016г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-14 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-30 11:10:35
статус: възложена

Изработване и доставка по предварителна зявка на ваучери (чекове) за храна с номинал от 2лв. за дежурен персонал в ЦСМП Габрово през 2016г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-14 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-30 10:57:36
статус: възложена

Изработване и периодична доставка на ваучери (чекове) за храна (СБКО) с номинал 1,2,5,10 и 20лв. по предварителна количествена заявка

Краен срок за подаване на оферта: 2015-02-17 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-02-09 13:50:28