ТЕЦ Бобов Дол ЕАД

Среден ремонт на товарни вагони тип "FALS"

Дата и час на публикуване: 2017-08-07 10:59:29Последна промяна: 2017-08-07 10:57:21
АОП номер: 00217-2017-0005 Статус: отворена

Среден ремонт на 56 броя товарни вагони тип "FALS"

Индивидуален номер на процедурата: 0002646
Вид процедура за възлагане: Договаряне с предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Големо село
Прогнозна стойност: 379120.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50220000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-21 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Анелия Якимова
  • Телефон/и за контакт: 0701 50433
Документи