ТЕЦ Бобов Дол ЕАД

Доставка на вода от язовир "Дяково" за нуждите на "ТЕЦ - Бобов дол" ЕАД

Дата и час на публикуване: 2017-07-13 14:45:55Последна промяна: 2017-07-13 14:44:52
АОП номер: 00217-2017-0004 Статус: прекратена

Доставка на вода от язовир "Дяково" за нуждите на "ТЕЦ - Бобов дол" ЕАД

Индивидуален номер на процедурата: 0002593
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Големо село
Прогнозна стойност: 403000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-19 12:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Анелия Якимова
  • Телефон/и за контакт: 0701 50433
Документи