ТЕЦ Бобов Дол ЕАД

"Доставка на калциев оксид или еквивалент за технологичните нужди на „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД"

Дата и час на публикуване: 2017-04-15 15:33:28Последна промяна: 2017-04-10 11:35:43
АОП номер: 00217-2016-0008 Статус: затворена

"Доставка на калциев оксид или еквивалент за технологичните нужди на „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД"

Индивидуален номер на процедурата: 0002179
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Големо село
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи