Областна администрация Стара Загора

Обезвреждане на отпадък с код 20 01 19* „Пестициди“ по Регламент (ЕО) №1013/2006 г. на Европейския парламент и Съвета от 14 юни 2006 г. и Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, чрез износ и наземно изгаряне в лицензирано съоръжение. Количеството на пестицидите, които трябва да бъдат превозени и унищожени е 56 тона, като същите се съхраняват в закрит склад, находящ се в с. Хрищени, община Стара Загора.

Дата и час на публикуване: 2016-09-30 15:17:00Последна промяна: 2017-04-03 10:26:42
АОП номер: 00411-2016-0001 Статус: приключена

Обезвреждане на отпадък с код 20 01 19* „Пестициди“ по Регламент (ЕО) №1013/2006 г. на Европейския парламент и Съвета от 14 юни 2006 г. и Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, чрез износ и наземно изгаряне в лицензирано съоръжение. Количеството на пестицидите, които трябва да бъдат превозени и унищожени е 56 тона, като същите се съхраняват в закрит склад, находящ се в с. Хрищени, община Стара Загора.

Индивидуален номер на процедурата: 0002160
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Стара Загора
Прогнозна стойност: 111200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24451000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-10 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 15:17:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 15:17:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 15:17:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 15:17:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 15:17:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 15:17:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-12 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-24 17:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-10-25 15:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 17:00:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 15:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 15:00:00
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-12-06 15:00:00
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 17:00:00