Свиленград-Газ АД

"Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция за природен газ на "Свиленград-газ"АД"

Дата и час на публикуване: 2018-07-11 11:43:45Последна промяна: 2018-07-11 12:57:27
АОП номер: 01951-2018-0001 Статус: възложена

Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция за природен газ на "Свиленград-газ" АД.

Индивидуален номер на процедурата: 0003934
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград
Прогнозна стойност: 280000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-03 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Надка Петрова
  • Телефон/и за контакт: 037971687
Документи