Свиленград-Газ АД

"Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция за природен газ на "Свиленград-газ"АД"

Дата и час на публикуване: 2018-07-11 11:43:45Последна промяна: 2018-07-11 12:57:27
АОП номер: 01951-2018-0001 Статус: възложена

Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция за природен газ на "Свиленград-газ" АД.

Индивидуален номер на процедурата: 0003934
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград
Прогнозна стойност: 280000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Надка Петрова
 • Телефон/и за контакт: 037971687
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-11 13:33:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087816906
  Удостоверено време: 11.07.2018 13:33:58
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2018 10:33:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка-комунални услуги

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-11 13:36:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087817120
  Удостоверено време: 11.07.2018 13:36:57
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2018 10:36:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-11 13:40:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087817352
  Удостоверено време: 11.07.2018 13:40:02
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2018 10:40:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-11 13:46:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087817831
  Удостоверено време: 11.07.2018 13:46:30
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2018 10:46:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-11 13:49:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087818026
  Удостоверено време: 11.07.2018 13:49:13
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2018 10:49:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-07-11 13:52:25
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087818269
  Удостоверено време: 11.07.2018 13:52:25
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2018 10:52:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-10 10:41:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089714754
  Удостоверено време: 10.08.2018 10:41:42
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2018 07:41:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за заседание на комисията по разглеждане на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-08-23 12:26:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090123023
  Удостоверено време: 23.08.2018 12:26:24
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2018 09:26:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-03 09:04:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090377346
  Удостоверено време: 03.09.2018 09:04:55
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2018 06:04:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-03 09:06:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090377403
  Удостоверено време: 03.09.2018 09:06:04
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2018 06:06:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-03 09:09:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090377583
  Удостоверено време: 03.09.2018 09:09:47
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2018 06:09:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на компресиран природен газ.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-16 16:00:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091642703
  Удостоверено време: 16.10.2018 16:00:18
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2018 13:00:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка-комунални услуги.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-16 16:02:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091642786
  Удостоверено време: 16.10.2018 16:02:06
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2018 13:02:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори