Свиленград-Газ АД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 01951-2018-0001статус: възложена

"Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция за природен газ на "Свиленград-газ"АД"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-11 11:43:45