Свиленград-Газ АД

Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция на ,,СВИЛЕНГРАД-ГАЗ''АД.

Дата и час на публикуване: 2020-11-04 16:29:37Последна промяна: 2020-11-04 16:29:09
АОП номер: 01951-2020-0002 Статус: отворена

Избор на изпълнител за доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция на ,,СВИЛЕНГРАД-ГАЗАД.

Индивидуален номер на процедурата: 0006584
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Надка Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0379 71687