Свиленград-Газ АД

Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция за природен газ на Свиленград-газ АД

Дата и час на публикуване: 2017-02-21 10:27:13Последна промяна: 2017-05-26 10:31:48
Статус: приключена

Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция за природен газ на Свиленград-газ АД

Индивидуален номер на процедурата: 0002009
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград
Прогнозна стойност: 490000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-29 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Надка Петрова
 • Телефон/и за контакт: 037971687
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-21 10:32:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067342583
  Удостоверено време: 21.02.2017 10:32:18
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2017 08:32:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка-комунални услуги

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-02-21 10:34:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067342680
  Удостоверено време: 21.02.2017 10:34:25
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2017 08:34:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-21 10:38:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067342861
  Удостоверено време: 21.02.2017 10:38:14
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2017 08:38:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-02-21 10:38:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067342864
  Удостоверено време: 21.02.2017 10:38:17
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2017 08:38:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-21 10:39:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067342898
  Удостоверено време: 21.02.2017 10:39:05
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2017 08:39:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 за отваряне на получените оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-31 16:36:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068840783
  Удостоверено време: 31.03.2017 16:36:34
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2017 13:36:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 за разглеждане на допълнително представени документи

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-10 14:00:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069229332
  Удостоверено време: 10.04.2017 14:00:54
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2017 11:00:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне и обявяване на ценова оферта

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-04-10 14:03:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069229432
  Удостоверено време: 10.04.2017 14:03:12
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2017 11:03:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 за отваряне на ценовото предложение

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-26 09:24:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070556707
  Удостоверено време: 26.05.2017 09:24:13
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2017 06:24:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от работата на комисията по ОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-26 09:24:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070556720
  Удостоверено време: 26.05.2017 09:24:20
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2017 06:24:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител по ОП

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-26 09:24:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070556723
  Удостоверено време: 26.05.2017 09:24:24
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2017 06:24:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка-комунални услуги

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-08-07 15:14:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073068323
  Удостоверено време: 07.08.2017 15:14:02
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2017 12:14:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на компресиран природен газ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-07 15:17:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073068488
  Удостоверено време: 07.08.2017 15:17:42
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2017 12:17:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-11-08 15:23:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092381483
  Удостоверено време: 08.11.2018 15:23:41
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2018 13:23:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори