Свиленград-Газ АД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 01951-2020-0002статус: отворена

Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция на ,,СВИЛЕНГРАД-ГАЗ''АД.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2020-11-04 16:29:37
АОП номер: 01951-2020-0001статус: възложена

Доставка на компресиран природен газ - до газорегулаторната станция за природен газ на „Свиленград-газ” АД за период от седем месеца.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-02-17 17:19:53
АОП номер: 01951-2019-0001статус: възложена

Доставка на компресиран природен газ

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-09-16 10:37:33
статус: приключена

Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция за природен газ на Свиленград-газ АД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-02-21 10:27:13