Свиленград-Газ АД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
статус: приключена

Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция за природен газ на Свиленград-газ АД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-02-21 10:27:13