Свиленград-Газ АД

Доставка на компресиран природен газ до газорегулираща станция на Свиленград -Газ АД

Дата и час на публикуване: 2015-02-16 15:00:00Последна промяна: 2017-01-23 13:35:29
АОП номер: 01951-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на компресиран природен газ до газорегулираща станция на Свиленград -Газ АД

Индивидуален номер на процедурата: 0001901
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград
Прогнозна стойност: 600000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-02 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи