Свиленград-Газ АД
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 01951-2015-0001статус: възложена

Доставка на компресиран природен газ до газорегулираща станция на Свиленград -Газ АД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-02 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-02-16 15:00:00