СУ Св. Св. Кирил и Методий - Брезница

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-09-25 19:14:47Последна промяна: 2018-09-25 19:13:26
ID номер: 9081760 Статус: възложена

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

Индивидуален номер на процедурата: 0004174
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Брезница
Прогнозна стойност: 102081.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45210000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Никола Любенов Джингаров
  • Телефон/и за контакт: 07529 2071/ 0892602014
Документи