СУ Св. Св. Кирил и Методий - Брезница

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9081760статус: възложена

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-25 19:14:47