СУ Св. Св. Кирил и Методий - Брезница

Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2014-12-01 15:00:00Последна промяна: 2018-10-16 10:12:20
ID номер: 9036835 Статус: възложена

„Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І до ІV клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“с.Брезница, общ. Гоце Делчев“; Обособена позиция 2 „Доставка на индивидуално опакована храна – закуска ( и/или плод, и или мляко /чай/, включително млечно- кисели продукти)“ за учениците от І до ІV клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Брезница, общ. Гоце Делчев. Договорът за приготвяне и доставяне на храна, който ще бъде сключен въз основа на провеждане на процедура, ще бъде за период от : По позиция 1: за доставка на обяд- от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Прогнозният брой учебни дни за срока на договора е 165 дни. Прогнозният брой ученици за срока на договора е 70 . Доставките се извършват само в учебните дни от периода. По позиция 2: за доставка на закуска - от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Прогнозният брой учебни дни за срока на договора е 165 дни. Прогнозният брой ученици за срока на договора е 165 ученици. Доставките се извършват само в учебните дни от периода.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0004244
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Брезница
Прогнозна стойност: 39944.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-11 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-12-01 15:00:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-01 15:00:00
 • Документиация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-01 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-12-01 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-16 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-22 15:17:59
 • Плащане януари 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-17 11:17:59
 • Плащане февруари 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-21 10:08:25
 • Плащане март 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-21 10:17:25
 • Плащане април 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-30 10:09:39
 • Плащане май 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-31 10:10:00
 • Плащане септември 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 13:11:17
 • Плащане октомври 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-30 10:11:35
 • Плащане ноември 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 15:00:00
 • Плащане декември 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-28 17:00:00