СУ Св. Св. Кирил и Методий - Брезница

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9048236статус: възложена

Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-30 13:00:00
ID номер: 9036835статус: възложена

Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-01 15:00:00