СУ Васил Левски - Главиница

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД, ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ГЛАВИНИЦА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО, РАЗДЕЛЕНА НА 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: №1 – „Мляко и млечни продукти” № 2- “ Месо и месни продукти” № 3 – „Пиле и пилешки продукти“ № 4 –“Риба” № 5 – “Плодове и зеленчуци” № 6 – “Бакалия” № 7 - “Консерви” № 8 - “Хляб и хлебни изделия” № 9 – „Амбалаж за ученически стол“

Дата и час на публикуване: 2019-07-29 15:44:18Последна промяна: 2019-07-29 16:55:15
ID номер: 9090786 Статус: затворена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД, ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ГЛАВИНИЦА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО, РАЗДЕЛЕНА НА 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:


№1 – „Мляко и млечни продукти”
№ 2- “ Месо и месни продукти”
№ 3 – „Пиле и пилешки продукти“
№ 4 –“Риба”
№ 5 – “Плодове и зеленчуци”
№ 6 – “Бакалия”
№ 7 - “Консерви”
№ 8 - “Хляб и хлебни изделия”
№ 9 – „Амбалаж за ученически стол“

Индивидуален номер на процедурата: 0005212
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 48045.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-09 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Нериман Реджеб
  • Телефон/и за контакт: 086362245
Документи