СУ Васил Левски - Главиница

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид - 2018

Дата и час на публикуване: 2018-06-26 15:32:27Последна промяна: 2018-08-23 10:40:05
ID номер: 9077723 Статус: затворена

Доставка на различни видове хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на СУ "Васил Левски" гр. Главиница.

Индивидуален номер на процедурата: 0003874
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 48045.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-04 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Нефие Хюсеин раим
 • Телефон/и за контакт: 08636/ 2245
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-06-26 15:33:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086671538
  Удостоверено време: 26.06.2018 15:33:30
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2018 12:33:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-26 15:38:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086672165
  Удостоверено време: 26.06.2018 15:38:18
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2018 12:38:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-06-26 16:06:47
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086675825
  Удостоверено време: 26.06.2018 16:06:47
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2018 13:06:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-26 16:06:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086675845
  Удостоверено време: 26.06.2018 16:06:57
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2018 13:06:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-06-26 16:08:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086675994
  Удостоверено време: 26.06.2018 16:08:17
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2018 13:08:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-26 16:09:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086676082
  Удостоверено време: 26.06.2018 16:09:04
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2018 13:09:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-11 17:37:59
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-08-14 15:00:00
 • Протокол на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-27 10:46:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090173569
  Удостоверено време: 27.08.2018 10:46:34
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2018 07:46:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-09-19 15:56:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090900146
  Удостоверено време: 19.09.2018 15:56:04
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2018 12:56:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори