СУ Васил Левски - Главиница

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид - 2018

Дата и час на публикуване: 2018-06-26 15:32:27
ID номер: 9077723 Статус: отворена

Доставка на различни видове хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на СУ "Васил Левски" гр. Главиница.

Индивидуален номер на процедурата: 0003874
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 48045.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-04 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Нефие Хюсеин раим
  • Телефон/и за контакт: 08636/ 2245
Документи