СУ Васил Левски - Главиница

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД, ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ГЛАВИНИЦА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО- ДОСТАВКА НА РИБА

Дата и час на публикуване: 2017-11-13 14:37:00Последна промяна: 2018-04-27 09:26:08
ID номер: 9070261 Статус: затворена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД, ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ГЛАВИНИЦА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО- ДОСТАВКА НА РИБА

Индивидуален номер на процедурата: 0003689
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 4048.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15200000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-21 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 14:37:00
 • Информация за публикувана обява за събиране на оферти в АОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 14:37:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 14:37:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 14:37:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 14:37:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 14:37:00