СУ Васил Левски - Главиница

Извършване на ремонт на покрив на спортен салон към СУ “Васил Левски“,гр. Главиница

Дата и час на публикуване: 2018-04-12 11:30:00Последна промяна: 2018-05-09 15:17:09
ID номер: 9074868 Статус: възложена

Извършване на ремонт на покрив на спортен салон към СУ “Васил Левски“,гр. Главиница

Индивидуален номер на процедурата: 0003688
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 83333.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-04 08:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-04-12 11:30:00
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-04-12 11:30:00
 • Информация за публикувана обява за събиране на оферти в АОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-04-12 11:30:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-12 11:30:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-12 11:30:00
 • Заповед за удължаване на срока

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:11:59
 • Съобщение за удължаване на срока

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:11:59
 • Кратка информация за удължаване на срока - АОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:11:59
 • Протокол от 04.05.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-09 14:55:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082939882
  Удостоверено време: 09.05.2018 14:55:23
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2018 11:55:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 09:43:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084525546
  Удостоверено време: 31.05.2018 09:43:34
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 06:43:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-26 09:10:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086619528
  Удостоверено време: 26.06.2018 09:10:41
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2018 06:10:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори