СУ Васил Левски - Главиница

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на СУ Васил Левски - Главиница

Дата и час на публикуване: 2017-04-18 15:00:00Последна промяна: 2018-04-27 09:15:05
Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на СУ Васил Левски - Главиница

Индивидуален номер на процедурата: 0003687
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 40624.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-27 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 15:00:00
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 15:00:00
 • Информация за публикувана обява за събиране на оферти в АОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 17:00:59
 • Сключен договор ОП №4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-12 15:17:33
 • Сключен договор ОП №8

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-12 15:59:17
 • Сключен договор ОП №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 11:10:59
 • Сключен договор ОП №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 11:10:59
 • Сключен договор ОП №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 11:10:59
 • Сключен договор ОП №5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 11:10:59
 • Сключен договор ОП №6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 11:10:59
 • Сключен договор ОП №7

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 11:10:59
 • Сключен договор ОП №9

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-26 11:10:59