СУ Васил Левски - Главиница

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9090786статус: затворена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД, ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ГЛАВИНИЦА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО, РАЗДЕЛЕНА НА 9

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-29 15:44:18
ID номер: 9077723статус: възложена

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид - 2018

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-26 15:32:27
ID номер: 9074868статус: възложена

Извършване на ремонт на покрив на спортен салон към СУ “Васил Левски“,гр. Главиница

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-04 08:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-12 11:30:00
ID номер: 9070261статус: затворена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД, ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ГЛАВИНИЦА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО- ДОСТАВКА НА

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-21 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-13 14:37:00
статус: възложена

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на СУ Васил Левски - Главиница

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-04-18 15:00:00