СУ Васил Левски - Главиница

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ "Васил Левски" град Главиница - газьол за ПКЦ

Дата и час на публикуване: 2018-12-14 10:10:47
Статус: възложена

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ "Васил Левски" град Главиница - газьол за ПК с приблизително количество 120 000 литра за срок от 3 години.

Индивидуален номер на процедурата: 0004470
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 091340007
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Нефие Раим
 • Телефон/и за контакт: 08636 2245
Документи
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-14 09:58:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093484416
  Удостоверено време: 14.12.2018 09:58:02
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2018 07:58:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-12-14 10:10:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093485028
  Удостоверено време: 14.12.2018 10:10:36
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2018 08:10:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на ОП

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-08 10:36:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094155462
  Удостоверено време: 08.01.2019 10:36:48
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2019 08:36:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-01-08 10:36:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094155471
  Удостоверено време: 08.01.2019 10:36:53
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2019 08:36:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2022-04-15 17:38:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000180788685
  Удостоверено време: 15.04.2022 17:38:57
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2022 14:38:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори