СУ Васил Левски - Главиница

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ "Васил Левски" град Главиница - газьол за ПКЦ

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-12-14 10:10:47