СУ Васил Левски - Главиница

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на СОУ „Васил Левски” гр. Главиница, финансирани от бюджета на училището

Дата и час на публикуване: 2015-03-18 10:59:59Последна промяна: 2018-04-27 09:39:48
Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на СОУ „Васил Левски” гр. Главиница, финансирани от бюджета на училището

Индивидуален номер на процедурата: 0003691
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 35000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-27 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-18 10:59:59
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-18 10:59:59
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-03-18 10:59:59
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-02 17:00:00