СУ Васил Левски - Главиница

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на СУ Васил Левски - Главиница

Дата и час на публикуване: 2016-03-08 11:00:00Последна промяна: 2018-04-27 09:32:54
Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на СУ Васил Левски - Главиница

Индивидуален номер на процедурата: 0003690
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 50710.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-17 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 11:00:00
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 11:00:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 11:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 11:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 11:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-29 17:59:00