СУ Васил Левски - Главиница

Публични покани

страница 1 от 1
статус: затворена

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на СУ Васил Левски - Главиница

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-17 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-08 11:00:00
статус: затворена

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на СОУ „Васил Левски” гр. Главиница, финансирани от бюджета на училището

Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-27 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-18 10:59:59