112 Основно училище Стоян Заимов София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9068507статус: възложена

Доставки на пакетирани закуски по предварителни заявки за децата от подготвителните класове и учениците от I до IV клас на 112 ОУ”Стоян Заимов” гр.София бул.”Княз

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-27 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-20 17:11:51