112 Основно училище Стоян Заимов - град София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

Обществена поръчка на основание чл. 191, ал.1, т. 2 , във връзка с чл.20 ал.3 т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 18, ал.2, т. 9 от Закона за авторското право и

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-02 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:03:46
ID номер: 9092544статус: възложена

„Доставки на подкрепителни закуски за нуждите на децата от подготвителните групи и учениците от І-ви до ІV-ти клас на 112 ОУ „Стоян Заимов” гр. София“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-16 22:54:57
ID номер: 9081054статус: възложена

„Доставки на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас на 112 ОУ ”Стоян Заимов” гр. София, бул. ”Княз

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-20 18:15:57
ID номер: 9068507статус: възложена

Доставки на пакетирани закуски по предварителни заявки за децата от подготвителните класове и учениците от I до IV клас на 112 ОУ”Стоян Заимов” гр.София бул.”Княз

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-27 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-20 17:11:51