112 Основно училище Стоян Заимов - град София

Процедура на основание чл.79, ал.1, т.З, буква “в“ от Закона за обществените поръчки: "Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за децата от ПГ и учениците от I, II, III, V, VI и VII клас на 112 ОУ „Стоян Заимов“ - гр. София, с включени електронно четими учебници, съгласно чл. 3а, т. 1 от ПМС № 79, за безвъзмездно ползване,за учебната 2019/2020 година, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ” АД Обособена позиция№ 2: „ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД“, представлявано от „С.А.Н.- ПРО” ООД Обособена позиция № 3: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Обособена позиция № 4: ИК "РИВА" АД Обособена позиция № 5: Издателство "БИТ И ТЕХНИКА" ООД Обособена позиция № 6: Издателство "БГ УЧЕБНИК" Обособена позиция № 7: Издателство "ИЗКУСТВА" ЕООД"

Дата и час на публикуване: 2019-04-12 15:39:43Последна промяна: 2019-04-12 16:08:42
АОП номер: 03838-2019-0001 Статус: възложена

Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за децата от ПГ и учениците от I, II, III, V, VI и VII клас на 112 ОУ „Стоян Заимов“ - гр. София, с включени електронно четими учебници, съгласно чл. 3а, т. 1 от ПМС № 79, за безвъзмездно ползване,за учебната 2019/2020 година, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ” АД Обособена позиция№ 2: „ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД“, представлявано от „С.А.Н.- ПРО” ООД Обособена позиция № 3: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Обособена позиция № 4: ИК "РИВА" АД Обособена позиция № 5: Издателство "БИТ И ТЕХНИКА" ООД Обособена позиция № 6: Издателство "БГ УЧЕБНИК" Обособена позиция № 7: Издателство "ИЗКУСТВА" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0004874
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 30658.17 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Иванка Петрова - счетоводител
  • Телефон/и за контакт: 0887300883
Документи