112 Основно училище Стоян Заимов - град София
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
В момента няма процедури в този статус !
Процедура на основание чл.79, ал.1, т.З, буква “в“ от Закона за обществените поръчки: "Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за децата от ПГ и учениците от I, II, III, V, VI и VII клас на 112 ОУ „Стоян Заимов“ - гр. София, с включени електронно четими учебници, съгласно чл. 3а, т. 1 от ПМС № 79, за безвъзмездно ползване,за учебната 2019/2020 година, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ” АД Обособена позиция№ 2: „ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД“, представлявано от „С.А.Н.- ПРО” ООД Обособена позиция № 3: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Обособена позиция № 4: ИК "РИВА" АД Обособена позиция № 5: Издателство "БИТ И ТЕХНИКА" ООД Обособена позиция № 6: Издателство "БГ УЧЕБНИК" Обособена позиция № 7: Издателство "ИЗКУСТВА" ЕООД"
Процедури по чл.20, ал.1
Дата на публикуване: 2019-04-12 15:39:43
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 00:00:00