Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София,за нуждите на кл. Пазарджик по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-09-12 09:16:11Последна промяна: 2019-09-12 11:01:49
АОП номер: 2868-2019-0009 Статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София за нуждите на клон Пазарджик по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, Доставка на хляб и хлебни изделия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, Доставка на сладкарски изделия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, Доставка на месо, месни произведения, колбаси;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4, Доставка на риба;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5, Доставка на млечни произведения;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6, Доставка на зърнени и бобови храни;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7, Доставка на плодове и зеленчуци;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8, Доставка на консерви;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9, Доставка на подправки;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10, Доставка на кафе и чай;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11, Доставка на безалкохолни напитки и минарелна вода;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12, Доставка на алкохолни напитки

Индивидуален номер на процедурата: 0005434
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 19600.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-03 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Върбан Танев
  • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи