Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София, клон Стара Загора

Дата и час на публикуване: 2018-11-22 13:26:39
АОП номер: 02868-2018-0007 Статус: прекратена

Предмет на поръчката са хранителни продукти, предназначени за осъществяваното столово хранене на обучаваните лица и персонал, представляващи част от  дейността на ДП „БГЦПО”, клон Стара Загора.

Списък на необходимите хранителни продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на обществената поръчка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, Доставка на хляб и хлебни изделия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, Доставка на сладкарски изделия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, Доставка на месо, месни произведения, колбани;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4, Доставка на риба;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5, Доставка на млечни произведения;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6, Доставка на плодове и зеленчуци;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7, Доставка на консерви;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8, Доставка на пакетирани хранителни продукти;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9, Доставка на кафе, чай;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10, Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11, Доставка на алкохолни напитки;

Индивидуален номер на процедурата: 0004384
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 53500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-20 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Форма за случаен подбор Стара Загора

  Вид на документа: Обявление за предварителна информация - за публични възложители
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 13:27:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092818855
  Удостоверено време: 22.11.2018 13:27:52
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 11:27:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване клон Стара Загора

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 13:11:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092997718
  Удостоверено време: 28.11.2018 13:11:15
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 11:11:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за процедура клон Стара Загора

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 13:11:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092997729
  Удостоверено време: 28.11.2018 13:11:26
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 11:11:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указание храни клон Стара Загора

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 13:11:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092997742
  Удостоверено време: 28.11.2018 13:11:38
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 11:11:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация храни клон Стара Загора

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 13:11:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092997749
  Удостоверено време: 28.11.2018 13:11:50
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 11:11:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на процедурата Храни Стара Загора

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 16:06:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094283324
  Удостоверено време: 11.01.2019 16:06:26
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2019 14:06:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване на процедурата- Стара Загора

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-25 09:53:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094711376
  Удостоверено време: 25.01.2019 09:53:00
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2019 07:53:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори