Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София, клон Смолян

Дата и час на публикуване: 2018-11-22 13:20:23
АОП номер: 02868-2018-0006 Статус: прекратена

Предмет на поръчката са хранителни продукти, предназначени за осъществяваното столово хранене на обучаваните лица и персонал, представляващи част от  дейността на ДП „БГЦПО”, клон Смолян.

Списък на необходимите хранителни продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на обществената поръчка.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, Доставка на хляб и хлебни изделия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, Доставка на сладкарски изделия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, Доставка на месо, месни произведения, колбаси;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4, Доставка на риба;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5, Доставка на млечни продукти;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6, Доставка на плодове и зеленчуци;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7, Доставка на консерви;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8, Доставка на пакетирани хранителни продукти;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9, Доставка на кафе и чай;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10, Доставка на безалкохолни напитки и минарелна вода;;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11, Доставка на алкохолни напитки;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12, Доставка на яйца;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13, Доставка на олио, оцет;

Индивидуален номер на процедурата: 0004383
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 40300.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-20 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Форма за случаен подбор-Смолян

  Вид на документа: Обявление за предварителна информация - за публични възложители
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 13:21:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092818554
  Удостоверено време: 22.11.2018 13:21:35
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 11:21:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедурата клон Смолян

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 13:01:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092997287
  Удостоверено време: 28.11.2018 13:01:58
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 11:01:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за процедурата клон Смолян

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 13:02:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092997292
  Удостоверено време: 28.11.2018 13:02:11
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 11:02:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указание за процедура клон Смолян

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 13:02:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092997299
  Удостоверено време: 28.11.2018 13:02:24
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 11:02:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация храни клон Смолян

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 13:02:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092997316
  Удостоверено време: 28.11.2018 13:02:39
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 11:02:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от заседание на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-14 15:28:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094352490
  Удостоверено време: 14.01.2019 15:28:41
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2019 13:28:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от заседание на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-14 15:28:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094352496
  Удостоверено време: 14.01.2019 15:28:51
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2019 13:28:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти клон Смолян

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-02-04 10:29:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095008207
  Удостоверено време: 04.02.2019 10:29:46
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2019 08:29:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от работа на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 11:02:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095609308
  Удостоверено време: 21.02.2019 11:02:44
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 09:02:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №4 от работа на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 11:02:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095609328
  Удостоверено време: 21.02.2019 11:02:53
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 09:02:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 11:03:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095609379
  Удостоверено време: 21.02.2019 11:03:30
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 09:03:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване Храни Смолян

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-21 11:03:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095609394
  Удостоверено време: 21.02.2019 11:03:44
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2019 09:03:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване Храни Смолян

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-13 12:38:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096765959
  Удостоверено време: 13.03.2019 12:38:50
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2019 10:38:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори