Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София, клон Плевен

Дата и час на публикуване: 2018-11-22 13:14:29
АОП номер: 02868-2018-0006 Статус: прекратена

Предмет на поръчката са хранителни продукти, предназначени за осъществяваното столово хранене на обучаваните лица и персонал, представляващи част от  дейността на ДП „БГЦПО”, клон Плевен.

Списък на необходимите хранителни продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на обществената поръчка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, Доставка на хляб и хлебни изделия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, Доставка на сладкарски изделия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, Доставка на месо, месни произведения, колбаси;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4, Доставка на риба;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5, Доставка на мляко;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6, Доставка на млечни продукти;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7, Доставка на плодове и зеленчуци;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8, Доставка на консерви;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9, Доставка на кафе и чай;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10, Доставка на безалкохолни напитки и минарелна вода;;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11, Доставка на алкохолни напитки;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12, Доставка на пакетирани хранителни продукти;

Индивидуален номер на процедурата: 0004382
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 44200.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-20 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Форма за случаен подбор-Плевен

  Вид на документа: Обявление за предварителна информация - за публични възложители
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 13:14:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092818204
  Удостоверено време: 22.11.2018 13:14:45
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 11:14:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура клон Плевен

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 12:52:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092996888
  Удостоверено време: 28.11.2018 12:52:30
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 10:52:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за процедура клон Плевен

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 12:52:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092996897
  Удостоверено време: 28.11.2018 12:52:42
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 10:52:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие клон Плевен

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 12:52:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092996905
  Удостоверено време: 28.11.2018 12:52:52
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 10:52:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация храни клон Плевен

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 12:53:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092996915
  Удостоверено време: 28.11.2018 12:53:03
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 10:53:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на процедура Храни Плевен

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 16:02:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094283173
  Удостоверено време: 11.01.2019 16:02:44
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2019 14:02:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване на процедурата -Плевен

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-25 09:51:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094711296
  Удостоверено време: 25.01.2019 09:51:12
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2019 07:51:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори