Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София клон Пазарджик

Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:51:38Последна промяна: 2018-11-22 12:50:20
АОП номер: 02868-2018-0005 Статус: прекратена

Предмет на поръчката са хранителни продукти, предназначени за осъществяваното столово хранене на обучаваните лица и персонал, представляващи част от  дейността на ДП „БГЦПО”, клон Стара Загора.

Списък на необходимите хранителни продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на обществената поръчка.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, Доставка на хляб и хлебни изделия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, Доставка на сладкарски изделия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, Доставка на месо, месни произведения, колбаси;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4, Доставка на риба;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5, Доставка на млечни произведения;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6, Доставка на зърнени и бобови храни;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7, Доставка на плодове и зеленчуци;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8, Доставка на консерви;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9, Доставка на подправки;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10, Доставка на кафе и чай;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11, Доставка на безалкохолни напитки и минарелна вода;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12, Доставка на алкохолни напитки;

Индивидуален номер на процедурата: 0004381
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 19200.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-20 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Форма за случаен подбор

  Вид на документа: Обявление за предварителна информация - за публични възложители
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:55:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092817282
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:55:39
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:55:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура клон Пазарджик

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 12:45:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092996594
  Удостоверено време: 28.11.2018 12:45:09
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 10:45:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за процедура клон Пазарджик

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 12:45:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092996607
  Удостоверено време: 28.11.2018 12:45:18
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 10:45:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие клон Пазарджик

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 12:45:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092996616
  Удостоверено време: 28.11.2018 12:45:27
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 10:45:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация храни клон Пазарджик

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 12:45:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092996621
  Удостоверено време: 28.11.2018 12:45:38
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 10:45:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване Храни Пазарджик

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 15:58:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094282951
  Удостоверено време: 11.01.2019 15:58:36
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2019 13:58:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване на процедурата

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-25 09:39:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094710682
  Удостоверено време: 25.01.2019 09:39:54
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2019 07:39:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори