Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавно предприятие "БГЦПО" гр.София по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 " Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Пазарджик";Обособена позиция № 2. " Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Плевен";Обособена позиция № 3 " Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Смолян";Обособена позиция № 4 „ Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Стара Загора“;Обособена позиция № 5 „ Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Царево“

Дата и час на публикуване: 2017-12-01 08:36:20
Статус: прекратена

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „ Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавно предприятие "БГЦПО" гр.София по шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 " Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Пазарджик"; Обособена позиция № 2. " Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Плевен"; Обособена позиция № 3 " Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Смолян";Обособена позиция № 4 „ Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Стара Загора“;Обособена позиция № 5 „ Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Царево“;
Прогнозно количество за период от 12 (дванадесет) месеца по ОП № 1-18 917.01 лева без ДДС; по ОП № 2 – 21 608.00 лева без ДДС, по ОП № 3 – 26 085.77лева, по ОП № 4 – 23 403.32 лева, по ОП № 5 – 38 561.05 лева.
Общата прогнозна стойност за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа на ел. енергия за период от 12 (дванадесет) месеца е 128 575.54 лева без ДДС. Реалните стойности на договорите ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договорите, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР.

Индивидуален номер на процедурата: 0003170
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 128575.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Стефанов Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • „ Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавно предприятие "БГЦПО" гр.София по шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 " Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Пазарджик"; Обособена позиция № 2. " Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Плевен"; Обособена позиция № 3 " Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Смолян";Обособена позиция № 4 „ Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Стара Загора“;Обособена позиция № 5 „ Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ДП „БГЦПО“, кл.Царево“.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 08:36:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075912315
  Удостоверено време: 01.12.2017 08:36:40
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 06:36:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на процедурата

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-20 11:10:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088430550
  Удостоверено време: 20.07.2018 11:10:52
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2018 08:10:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване на процедурата

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-06 14:29:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089465995
  Удостоверено време: 06.08.2018 14:29:48
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2018 11:29:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори