Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София по обособени позиции - втора процедура

Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:49:43Последна промяна: 2017-10-09 14:49:29
АОП номер: 02868-2017-004 Статус: приключена

Предмет на поръчката са хранителни продукти, предназначени за осъществяваното столово хранене на обучаваните лица и персонал, представляващи част от  дейността на ДП „БГЦПО” и неговите клонове в страната.

Като се вземе предвид, че доставките са предназначени за включените в структурата на ДП „БГЦПО” обособени звена, които не са самостоятелни възложители,  предвид тяхната териториална и функционална обособеност за Възложителя се явява целесъобразно да раздели поръчката на следните обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО”, кл.Пазарджик;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО, кл.Плевен;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО”, кл.Смолян;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО”, кл.Царево.

Индивидуален номер на процедурата: 0002970
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Указания за участие

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:49:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074628652
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:49:55
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:49:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура Храни

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:50:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074628662
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:50:01
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:50:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за процедура Храни

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:50:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074628671
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:50:09
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:50:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти "Хранителни продукти"

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-22 14:44:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075706334
  Удостоверено време: 22.11.2017 14:44:09
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2017 12:44:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 12:39:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076147779
  Удостоверено време: 11.12.2017 12:39:40
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 10:39:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 12:39:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076147782
  Удостоверено време: 11.12.2017 12:39:46
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 10:39:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 12:39:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076147784
  Удостоверено време: 11.12.2017 12:39:50
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 10:39:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране по ОП№4

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 12:39:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076147788
  Удостоверено време: 11.12.2017 12:39:55
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 10:39:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на процедурата по ОП №1,№2,№3.

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-12-22 09:41:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076420121
  Удостоверено време: 22.12.2017 09:41:29
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2017 07:41:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване на процедурата по ОП1,ОП2,ОП3.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 09:11:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076785903
  Удостоверено време: 09.01.2018 09:11:12
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 07:11:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-07 12:54:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077640783
  Удостоверено време: 07.02.2018 12:54:58
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2018 10:54:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител на поръчката

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-07 12:55:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077640790
  Удостоверено време: 07.02.2018 12:55:05
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2018 10:55:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-07 12:55:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077640792
  Удостоверено време: 07.02.2018 12:55:10
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2018 10:55:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор Храни Стара Загора

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 15:46:56
  Дата и час на промяна: 2019-01-28 15:28:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094803087
  Удостоверено време: 28.01.2019 15:28:01
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2019 13:28:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори