Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции-втора процедура

Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:13:55Последна промяна: 2017-10-09 14:09:27
АОП номер: 02868-2017-003 Статус: възложена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции.

Като се вземе предвид, че изпълнението на предмета на поръчката е предназначен за обекти и имущество на включените в структурата на ДП „БГЦПО” обособени звена, които не са самостоятелни възложители, предвид тяхната териториална и функционална обособеност за Възложителя се явява целесъобразно да раздели поръчката на следните обособени позиции:

 

Първа  обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на   ДП „БГЦПО”, клон Пазарджик ;

 

Втора обособена позиция: Нощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на    ДП „БГЦПО”, клон Смолян;

 

Трета  обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО”, клон Царево;

Индивидуален номер на процедурата: 0002967
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 56506.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-07 00:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Указания за участие в процедурата

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:14:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074627259
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:14:07
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:14:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура Охрана

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:14:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074627261
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:14:12
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:14:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за процедура Охрана

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:14:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074627264
  Удостоверено време: 09.10.2017 14:14:17
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 11:14:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение процедура Охрана

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 09:53:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075075094
  Удостоверено време: 27.10.2017 09:53:22
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 06:53:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокал №1 от работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 13:51:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075480534
  Удостоверено време: 13.11.2017 13:51:36
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 11:51:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти "Охрана"

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-22 14:41:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075706246
  Удостоверено време: 22.11.2017 14:41:36
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2017 12:41:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-03 11:49:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076646520
  Удостоверено време: 03.01.2018 11:49:14
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2018 09:49:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-03 11:49:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076646526
  Удостоверено време: 03.01.2018 11:49:19
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2018 09:49:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №4 от работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-03 11:49:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076646536
  Удостоверено време: 03.01.2018 11:49:24
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2018 09:49:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-03 11:49:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076646538
  Удостоверено време: 03.01.2018 11:49:29
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2018 09:49:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-03 11:49:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076646542
  Удостоверено време: 03.01.2018 11:49:34
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2018 09:49:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка по ОП 1 и ОП2.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 13:11:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079178198
  Удостоверено време: 19.03.2018 13:11:19
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 11:11:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за "Охрана" за клон Пазарджик- ОП-1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 13:11:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079178209
  Удостоверено време: 19.03.2018 13:11:28
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 11:11:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор за Охрана Пазарджик

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 13:11:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079178221
  Удостоверено време: 19.03.2018 13:11:37
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 11:11:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за Охрана клон Смолян

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 13:11:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079178237
  Удостоверено време: 19.03.2018 13:11:45
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 11:11:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор за Охрана Смолян

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 13:11:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079178245
  Удостоверено време: 19.03.2018 13:11:53
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 11:11:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за обжалване на част от процедурата- ОП3

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 13:15:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079178641
  Удостоверено време: 19.03.2018 13:15:37
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 11:15:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за Охрана с клон Царево

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-25 10:28:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084090155
  Удостоверено време: 25.05.2018 10:28:51
  Удостоверено време по UTC: 25.05.2018 07:28:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор за Охрана клон Царево

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-05-25 10:29:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084090172
  Удостоверено време: 25.05.2018 10:29:02
  Удостоверено време по UTC: 25.05.2018 07:29:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане Охрана клон Царево

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-05-25 10:28:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084090132
  Удостоверено време: 25.05.2018 10:28:39
  Удостоверено време по UTC: 25.05.2018 07:28:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори