Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2017-07-17 11:11:49Последна промяна: 2017-07-17 11:11:31
АОП номер: 02868-2017-002 Статус: приключена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции.

Като се вземе предвид, че изпълнението на предмета на поръчката е предназначен за обекти и имущество на включените в структурата на ДП „БГЦПО” обособени звена, които не са самостоятелни възложители, предвид тяхната териториална и функционална обособеност за Възложителя се явява целесъобразно да раздели поръчката на следните обособени позиции:

 

Първа  обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на   ДП „БГЦПО”, клон Пазарджик ;

Втора  обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на   ДП „БГЦПО”, клон Плевен ;

Трета обособена позиция: Нощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на    ДП „БГЦПО”, клон Смолян;

Четвърта  обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на   ДП „БГЦПО”, клон Стара Загора;

Пета  обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО”, клон Царево;

Индивидуален номер на процедурата: 0002603
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 110873.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Обявление за поръчка "Охрана"

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 11:11:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072474608
  Удостоверено време: 17.07.2017 11:11:09
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 08:11:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение номер 132 от дата 06.07.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 11:11:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072474614
  Удостоверено време: 17.07.2017 11:11:14
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 08:11:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие в Публично състезание за възлагане на обществена поръчка -Охрана

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 11:11:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072474620
  Удостоверено време: 17.07.2017 11:11:18
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 08:11:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение във връзка със запитване

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 11:11:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072474626
  Удостоверено време: 17.07.2017 11:11:22
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 08:11:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от 07.08.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 10:29:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073089170
  Удостоверено време: 08.08.2017 10:29:13
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2017 07:29:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-22 09:43:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073451482
  Удостоверено време: 22.08.2017 09:43:41
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2017 06:43:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от заседание на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-29 13:56:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073642871
  Удостоверено време: 29.08.2017 13:56:08
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2017 10:56:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от заседание на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-29 13:56:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073642874
  Удостоверено време: 29.08.2017 13:56:14
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2017 10:56:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад до възложителя от комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-29 13:56:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073642879
  Удостоверено време: 29.08.2017 13:56:19
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2017 10:56:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-08-29 13:56:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073642883
  Удостоверено време: 29.08.2017 13:56:23
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2017 10:56:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на част от процедурата

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-09-28 13:20:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074373382
  Удостоверено време: 28.09.2017 13:20:24
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2017 10:20:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване на процедурата по ОП-1,3,5

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 13:15:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075081924
  Удостоверено време: 27.10.2017 13:15:53
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 10:15:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане Охрана по ОП-2 ,4

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 13:17:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075081989
  Удостоверено време: 27.10.2017 13:17:40
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 10:17:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за охрана Стара Загора

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 13:21:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075082143
  Удостоверено време: 27.10.2017 13:21:49
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 10:21:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор за охрана Стара Загора

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 13:21:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075082145
  Удостоверено време: 27.10.2017 13:21:55
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 10:21:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за Охрана Плевен

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 13:22:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075082148
  Удостоверено време: 27.10.2017 13:22:02
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 10:22:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор за Охрана Плевен

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 13:22:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075082155
  Удостоверено време: 27.10.2017 13:22:08
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 10:22:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор Охрана Плевен

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 15:51:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094282581
  Удостоверено време: 11.01.2019 15:51:22
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2019 13:51:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор Охрана Стара Загора

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 15:54:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094282720
  Удостоверено време: 11.01.2019 15:54:20
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2019 13:54:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори