Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2017-07-17 10:36:24Последна промяна: 2017-07-17 10:36:05
АОП номер: 02868-2017-001 Статус: приключена

 Предмет на поръчката са хранителни продукти, предназначени за осъществяваното столово хранене на обучаваните лица и персонал, представляващи част от  дейността на ДП „БГЦПО” и неговите клонове в страната.

Като се вземе предвид, че доставките са предназначени за включените в структурата на ДП „БГЦПО” обособени звена, които не са самостоятелни възложители,  предвид тяхната териториална и функционална обособеност за Възложителя се явява целесъобразно да раздели поръчката на следните обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО”, кл.Пазарджик;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО, кл.Плевен;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО”, кл.Смолян;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №,4, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО”, кл.Стара Загора;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО”, кл.Царево.

Индивидуален номер на процедурата: 0002602
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 172346.50 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 10:35:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072472769
  Удостоверено време: 17.07.2017 10:35:49
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 07:35:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение номер 132 от дата 06.07.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 10:35:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072472778
  Удостоверено време: 17.07.2017 10:35:54
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 07:35:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие в Публично състезание за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 10:35:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072472782
  Удостоверено време: 17.07.2017 10:35:59
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 07:35:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценова оферта

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 10:59:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073180596
  Удостоверено време: 11.08.2017 10:59:17
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2017 07:59:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работа на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 12:41:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073426811
  Удостоверено време: 21.08.2017 12:41:10
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 09:41:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работа на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 12:41:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073426820
  Удостоверено време: 21.08.2017 12:41:18
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 09:41:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 12:41:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073426822
  Удостоверено време: 21.08.2017 12:41:25
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 09:41:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълните по ОП №4

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 12:41:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073426830
  Удостоверено време: 21.08.2017 12:41:30
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 09:41:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване по ОП №1,№2,№3,№5

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 12:41:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073426834
  Удостоверено време: 21.08.2017 12:41:35
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 09:41:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване по ОП №1,№2,№3,№5

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 13:16:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073428017
  Удостоверено време: 21.08.2017 13:16:38
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 10:16:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане Храни

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 13:09:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075081766
  Удостоверено време: 27.10.2017 13:09:23
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 10:09:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Храни клон Стара Загора

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 13:09:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075081768
  Удостоверено време: 27.10.2017 13:09:28
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 10:09:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор Храни Стара Загора

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 13:09:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075081771
  Удостоверено време: 27.10.2017 13:09:33
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 10:09:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор Храни Стара Загора

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-01-28 15:31:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094803299
  Удостоверено време: 28.01.2019 15:31:25
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2019 13:31:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори