Спортно училище Георги Бенковски - Варна

Доставка на 80 хил.тона гориво за отопление чрез Софийска стокова борса АД

Дата и час на публикуване: 2021-04-21 15:35:37Последна промяна: 2021-05-20 14:08:44
АОП номер: 02031-2021-0001 Статус: възложена

Периодични доставки на гориво за отопление за Спортно училище Георги Бенковски град Варна. Начин на възлагане чрез договаряне без предварително обявление. Правно основание чл.79, ал.1 т.7.

Индивидуален номер на процедурата: 0006782
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 130000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 091134000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-30 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Евелина Петрова Янчева
 • Телефон/и за контакт: 0894 445282
Документи
 • Решение по чл.22, ал.1 от ЗОП

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-21 15:38:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147837523
  Удостоверено време: 21.04.2021 15:38:59
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2021 12:38:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез Софийска стокова борса

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-19 09:18:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150190601
  Удостоверено време: 19.05.2021 09:18:00
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2021 06:18:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори