Спортно училище Георги Бенковски - Варна

Периодични доставки на дизелово гориво за отопление на Спортно училище "Георги Бенковски" Варна

Дата и час на публикуване: 2019-03-07 12:50:27Последна промяна: 2019-03-07 15:37:41
АОП номер: 02031-2019-0001 Статус: отворена

Периодични доставки на дизелово гориво за отопление на Спортно училище "Георги Бенковски Варна за периода 2019-2021 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0004756
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 145000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Евелина Петрова Янчева
 • Телефон/и за контакт: 052 301891
Документи
 • Регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контрол

  Вид на документа: Обявление за предварителна информация - за публични възложители
  Дата и час на публикуване: 2019-03-07 12:51:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096543789
  Удостоверено време: 07.03.2019 12:51:51
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2019 10:51:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-07 12:52:44
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096543835
  Удостоверено време: 07.03.2019 12:52:44
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2019 10:52:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2019-03-26 14:41:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097364837
  Удостоверено време: 26.03.2019 14:41:16
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2019 12:41:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-03-27 09:23:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097400367
  Удостоверено време: 27.03.2019 09:23:01
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2019 07:23:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Периодични доставки на гориво за отопление на СУ "Георги Бенковски" Варна за 2019 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 09:30:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118022154
  Удостоверено време: 13.02.2020 09:30:17
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 07:30:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори