Спортно училище Георги Бенковски - Варна

Периодични доставки на дизелово гориво за отопление на Спортно училище Георги Бенковски Варна

Дата и час на публикуване: 2018-10-29 14:50:05Последна промяна: 2019-03-07 15:39:58
АОП номер: 02031-2018-0001 Статус: прекратена

Периодични доставки на дизелово гориво за отопление нв Спортно училище Георги Бенковски Варна

 

Индивидуален номер на процедурата: 0004298
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 145000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Евелина Янчева
 • Телефон/и за контакт: 052 301891
Документи
 • Регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контрол

  Вид на документа: Обявление за предварителна информация - за публични възложители
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 15:21:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092046340
  Удостоверено време: 29.10.2018 15:21:23
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 13:21:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 15:22:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092046414
  Удостоверено време: 29.10.2018 15:22:49
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 13:22:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор №796 от 06.11.2018 г. на Софийска стокова борса

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-11-07 16:28:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092346577
  Удостоверено време: 07.11.2018 16:28:25
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2018 14:28:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 09:31:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092986431
  Удостоверено време: 28.11.2018 09:31:12
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 07:31:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за отопление към 31.01.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-31 16:08:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094921790
  Удостоверено време: 31.01.2019 16:08:41
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2019 14:08:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка поради непреодолима сила

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2019-03-07 11:57:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096539759
  Удостоверено време: 07.03.2019 11:57:07
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2019 09:57:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Писмо за приключване договор

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-03-07 11:58:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096539921
  Удостоверено време: 07.03.2019 11:58:05
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2019 09:58:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори