Спортно училище Георги Бенковски - Варна

Осигуряване на периодични доставки на дизелово гориво, предназначено за отопление на СУ "Георги Бенковски" Варна

Дата и час на публикуване: 2017-01-27 11:38:27Последна промяна: 2019-03-07 15:40:12
АОП номер: 02031-2017-0001 Статус: приключена

Осигуряване на периодични доставки на дизелово гориво, предназначено за отопление на училището.

Индивидуален номер на процедурата: 0001910
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 125000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Евелина Петрова Янчева
 • Телефон/и за контакт: 052 301891
Документи
 • Решение № 1 от 27.01.2017 г. за откриване на процедура чрез пряко договаряне за доставка на дизелово гориво за отопление за на СУ "Георги Бенковски" Варна

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 11:35:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065573873
  Удостоверено време: 27.01.2017 11:35:22
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2017 09:35:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-02-10 16:59:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066555782
  Удостоверено време: 10.02.2017 16:59:00
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2017 14:59:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за доставка на дизелово гориво за отопление за м. 2,2017 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-27 13:58:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067582358
  Удостоверено време: 27.02.2017 13:58:28
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2017 11:58:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР № 85/08.2.2017 Г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-28 12:33:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067621712
  Удостоверено време: 28.02.2017 12:33:46
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2017 10:33:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР № 85/08.2.2017 Г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-28 12:33:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067621727
  Удостоверено време: 28.02.2017 12:33:56
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2017 10:33:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изпълнение по договор за доставка на гориво

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-21 12:52:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069625077
  Удостоверено време: 21.04.2017 12:52:12
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2017 09:52:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-07 10:48:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077634385
  Удостоверено време: 07.02.2018 10:48:37
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2018 08:48:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор м. 3.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-27 10:39:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079816741
  Удостоверено време: 27.03.2018 10:39:09
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2018 07:39:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за доставка на гориво за отопление през месец септември 2018 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 14:44:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091598271
  Удостоверено време: 15.10.2018 14:44:26
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 11:44:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Извършено плащане по договор за гоиво за отопление

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-31 16:17:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094922328
  Удостоверено време: 31.01.2019 16:17:05
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2019 14:17:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за ОП

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-01-31 16:36:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094923300
  Удостоверено време: 31.01.2019 16:36:49
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2019 14:36:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори