Спортно училище Георги Бенковски - Варна

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02031-2019-0001 статус: отворена

Периодични доставки на дизелово гориво за отопление на Спортно училище "Георги Бенковски" Варна

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-03-07 12:50:27
АОП номер: 02031-2018-0001статус: прекратена

Периодични доставки на дизелово гориво за отопление на Спортно училище Георги Бенковски Варна

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2018-10-29 14:50:05
АОП номер: 02031-2017-0001статус: приключена

Осигуряване на периодични доставки на дизелово гориво, предназначено за отопление на СУ "Георги Бенковски" Варна

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2017-01-27 11:38:27