Спортно училище Георги Бенковски - Варна
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02031-2015-0002статус: приключена

Осигуряване на периодични доставки на газьол предназаначен за отопление за нуждите на училището.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-12-03 13:49:56
АОП номер: 02031-2015-0001статус: приключена

Организиране столово хранене на учениците от Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Варна за учебните години 2015/2016 г. и 2016/2017 г.”- партида на Възложителя 02031

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне с обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-02-27 13:08:53